Je vaše firma v bezpečí před kybernetickými útoky?

NECHTE NÁS TO ZJISTIT dříve, než to udělá HACKER!

52 KROKŮ K VAŠÍ BEZPEČNOSTI každý týden 1 tip

Chcete se bezstarostně připojovat na veřejné wifi sítě?
Chcete mít bezpečná hesla pro své online účty?

Rozvoj online světa s sebou přináší stále nová bezpečnostní rizika. Proto jsme pro vás připravili 52 IT BEZPEČNOSTNÍCH TIPŮ - každý týden od nás obdržíte jeden bezpečnostní tip.

Vyplňte email a jednou týdně od nás dostanete tip ke zvýšení IT bezpečnosti.

STÁHNOUT PRVNÍ TIP

Vítejte v MENZO, a.s.

Naše motto je jednoduché - "Pojďme dělat IT bezpečnost společně"
Jdeme za jasnou vizí...
být firmou, která poskytuje nejlepší možná řešení v moderní informační bezpečnosti.

 

CO DĚLÁME?

Pomáháme svým zákazníkům řešit IT bezpečnost. Testujeme zabezpečení a odolnost webů, sítí a aplikací proti útokům z vnitřního a vnějšího prostředí. Odhalujeme slabiny v systémech a navrhujeme vhodná opatření. Držíme se přitom několika jednoduchých pravidel:

  • Porozumění - je pro nás důležité, aby zákazník pochopil, co a proč jsme udělali. Nechceme jen odprezentovat report a mít odškrtnuto.
  • Důvěra - každý zákazník je pro nás důležitý, i ten nejmenší. Důvěra je začátek úspěšné spolupráce.
  • Jdeme za jasnou vizí. Být špičkou ve svém oboru.

"Existují dva typy společností: ty, které již byly napadeny a ty, které o tom jen nevědí."
John Chambers, Ex-CEO, Cisco Systems

Proč dělat pravidelné Penetrační testy?

  • Co se stane, pokud vám konkurence nebo hackeři odcizí důležitá firemní data?
  • Bude váš byznys stále funkční i v případě odstavených IT systémů?
  • Jste si jistí, že úspěšně provedený útok na vaší společnost nepoškodí vaší reputaci u zákazníků?
  • Věděli jste, že více než 90% všech IT systémů v běžném provozu obsahuje zranitelnosti, často i velmi kritické?

Přínosy, proč my?

  • Odhalíme slabiny ve vašich systémech a navrhneme vhodná protiopatření
  • Ukážeme a vysvětlíme konkrétní využití zranitelností z pohledu útočníka
  • Využíváme know-how profesionálů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se standardy, metodologiemi a postupy a disponují certifikacemi v nejrůznějších oblastech (CISA, CISM, CISSP, ISSMP, PCI DSS QSA, ITIL)

Těmto organizacím jsme už s IT bezpečností pomohli

Penetrační testování

Prověřili jsme úroveň zabezpečení firemních systémů, aplikací a wifi sítě. Výsledkem byla ucelená závěrečná zpráva o stavu bezpečnosti zákazníka, především zjištěné bezpečnostní nedostatky a doporučení na jejich odstranění.

Testování bezpečnostních zranitelností

Naimplementovali jsme systém pro skenování bezpečnostních zranitelností, díky kterému zákazník včas odhalí slabá místa ve svých systémech a aplikacích. Součástí řešení jsou i návody, jak nalezené zranitelnosti odstranit a zajistit tak bezproblémový chod společnosti.

Dodávka řešení Rapid7

Implementovaný nástroj Rapid7 Nexpose testuje zákazníkovo zabezpečení a odolnost jeho systémů a aplikací proti útokům z vnitřního a vnějšího prostředí. Díky tomuto zařízení lze rychleji zasáhnout proti vyskytujícím se zranitelnostem.

Řešení pro správu a hodnocení hrozeb

Provedli jsme implementaci nástroje na analýzu a správu hodnocení hrozeb. U zákazníka dochází k pravidelnému hodnocení sítě na kybernetické hrozby, provádí se cílené skenování interní a externí sítě, webových aplikací a databází.

Dodávka antivirového řešení

Ministerstvu spravedlnosti jsme dodali komplexní systém antivirové ochrany celého resortu. Součástí projektu byla implementace antivirové ochrany do infrastruktury resortu, zaškolení odpovědných pracovníků a servisní správa celého systému.

Penetrační testy infrastruktury

Prověřili jsme úroveň zabezpečení firemních systémů, aplikací a wifi sítě. Výsledkem byla ucelená závěrečná zpráva o stavu bezpečnosti zákazníka, především zjištěné bezpečnostní nedostatky a doporučení na jejich odstranění.

Naše služby

MENZO, a.s. poskytuje auditní služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

NETWORK PENETRATION TESTING

Najdeme ve vaší síti a používaných aplikacích slabá místa a doporučíme postupy, jak je efektivně opravit.

WEB APPLICATION PENETRATION TESTING

Více než 70% všech technických útoků je zaměřeno na webové portály. Prověříme bezpečnost vaší webové aplikace, odhalíme zranitelnosti a doporučíme protiopatření.

SECURITY AWARENESS TRAINING

Vzděláme vaše zaměstnance v klíčových pravidlech IT bezpečnosti. Přinášíme moderní interaktivní video školení jako první oficiální partner v České republice jednoho z leaderů Gartner Magic kvadrantu v oblasti Security Awareness Computer-Based Training.

SECURITY CHECKUP

Odhalte potencionální rizika a zranitelná místa vaší firemní infrastruktury. Pomocí služby Security CheckUp identifikujeme zranitelná místa, označíme nakažené počítače a servery, rozeznáme malware, back doory či jiné bezpečnostní chyby.

Pokud utratíte více peněz za kávu než za IT bezpečnost, budou vaše systémy napadeny. Ba co více, zašloužíte si být napadeni!

Richard ClarkeWhite House Cybersecurity Advisor

Ransomware is more about manipulating vulnerabilities in human psychology than the adversary's technological sophistication.

James ScottSr. Fellow, Institute for Critical Infrastructure Technology

Společnosti investují milióny dolarů do firewallů, šifrování a zabezpečení mobilních zařízení. Zbytečně! Tyto opatření neřeší nejslabší článek bezpečnostního řetězce...

Kevin MitnickThe world's most famous hacker

If you’re not doing scans and penetration tests, then just know that someone else is. And they don’t work for you.

George GrachisSenior Consultant

Chcete se stát další obětí kybernetického útoku?
...Pokud ne, otestujte váš web či portál už dnes!

AKCE:
Jednorázově otestujeme váš web či celý webový portál z pohledu útočníka. Obdržíte přehledný report nalezených zranitelností včetně doporučení, jak dále postupovat. Vysvětlíme, co vám hrozí, pokud web necháte bez nápravy.