MENZO, a.s.

 

Naše motto je jednoduché - "Pojďme dělat IT bezpečnost společně"

Jdeme za jasnou vizí...
být firmou, která poskytuje nejlepší možná řešení v moderní informační bezpečnosti. 

CO DĚLÁME

Pomáháme svým zákazníkům řešit IT bezpečnost. Testujeme zabezpečení a odolnost webů, sítí a aplikací proti útokům z vnitřního i vnějšího prostředí. Odhalujeme slabiny v systémech a navrhujeme vhodná opatření. Držíme se přitom několika jednoduchých pravidel:

  1. Porozumění - je pro nás důležité, aby zákazník pochopil, proč a co jsme udělali. Nechceme jen odprezentovat report a mít odškrtnuto.
  2. Důvěra - každý zákazník je pro nás důležitý, i ten nejmenší. Důvěra je začátek úspěšné spolupráce.
  3. Jdeme za jasnou vizí. Být špičkou ve svém oboru. 

NAŠI PARTNEŘI

Jsme hrdí partneři níže uvedených společností, leaderů a profesionálů nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti


Check Point Software Technologies je dlouhodobě celosvětovým leadrem v oblasti enterprise security, zaměřeným na komplexní zabezpečení sítí zákazníků.


Rapid7, Inc. poskytuje zabezpečení dat a analytické řešení, která umožňují organizacím implementovat přístup k cyber security.

 


Arrow ECS, a.s. je distributor s přidanou hodnotou (VAD), který působí na trhu od roku 1990. Zaměřuje se na řešení pro datová centra, přístup k aplikacím, zabezpečení IT a počítačové sítě.


Trend Micro je globální leader v oblasti zabezpečení IT. Vyvíjí inovativní bezpečnostní řešení, díky kterým je svět bezpečný, jak pro organizace, tak i jednotlivé zákazníky.


COMGUARD se jako B2B společnost v roli Value Added Distributora zabývá ochranou dat a komunikace, zabezpečením a správou mobilních zařízení,...


Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Je dodavatelem řešení pro oblasti: bezpečnost, servery, síťová infrastruktura, software, ukládání dat a unified communications.


 Checkmarx působí na trhu od roku 2006 s vizí poskytovat komplexní řešení pro automatické kontroly zdrojových kódů. 


Veracomp je přední distributor IT produktů. Působí také na poli konzultací, školení a technického poradenství.


Společnost Symantec působí na trhu od roku 1982. Symantec je americká společnost, která se zaměřuje na vývoj počítačového softwaru v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Oznámení

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

 Společnost MENZO, a.s., se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 - Nové město, IČO: 282 03 526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 13021 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti dne 8. prosince 2016 přijal rozhodnutí v působnosti valné hromady, kterým došlo k přeměně všech 10 ks (slovy: deseti) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc) na zaknihované akcie na jméno, a to ve formě notářského zápisu NZ 1176/2016, N 1479/2016, sepsaného JUDr. Alenou Procházkovou, notářkou.

 Za účelem zaknihování cenných papírů Společnost vyzývá akcionáře k jejich odevzdání, jakož i sdělení čísla majetkového účtu vedeného účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů, a to ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.  

MENZO, a.s., 8.12.2016

Kontakt

Telefon

+420 733 647 671

Facebook

www.facebook.com