Jsme tým, který je tu pro vás.

 

Naše motto je jednoduché - "Pojďme dělat IT bezpečnost společně".

Jdeme za jasnou vizí...
být firmou, která poskytuje nejlepší možná řešení v moderní informační bezpečnosti. 

CO DĚLÁME

Pomáháme svým zákazníkům řešit IT bezpečnost. Testujeme zabezpečení a odolnost webů, sítí a aplikací proti útokům z vnitřního i vnějšího prostředí. Odhalujeme slabiny v systémech a navrhujeme vhodná opatření. Držíme se přitom několika jednoduchých pravidel:

  1. Porozumění - je pro nás důležité, aby zákazník pochopil, proč a co jsme udělali. Nechceme jen odprezentovat report a mít odškrtnuto.
  2. Důvěra - každý zákazník je pro nás důležitý, i ten nejmenší. Důvěra je začátek úspěšné spolupráce.
  3. Jdeme za jasnou vizí. Být špičkou ve svém oboru. 

NAŠE TVÁŘE

Za každou činností nebo produktem stojí konkrétní lidé.
Tady jsou tváře několika z nich.

 

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Milan Eyberger
Ing. Milan Eyberger
předseda představenstva
Bc. Martin Listopad
Bc. Martin Listopad
člen představenstva
Ing. Petra Vymlátilová
Ing. Petra Vymlátilová
člen představenstva

REALIZAČNÍ TÝM ŘÍDÍ

Filip Marvan
Filip Marvan
Pavel Duchan
Pavel Duchan

OBCHODNÍ TÝM ŘÍDÍ

Ing. Michal Červený
Ing. Michal Červený
obchodní ředitel

NAŠI PARTNEŘI

Jsme hrdí partneři níže uvedených společností, leaderů a profesionálů nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Check Point Software Technologies je dlouhodobě celosvětovým leadrem v oblasti enterprise security, zaměřeným na komplexní zabezpečení sítí zákazníků.


Rapid7, Inc. poskytuje zabezpečení dat a analytické řešení, která umožňují organizacím implementovat přístup k cyber security.

 


Arrow ECS, a.s. je distributor s přidanou hodnotou (VAD), který působí na trhu od roku 1990. Zaměřuje se na řešení pro datová centra, přístup k aplikacím, zabezpečení IT a počítačové sítě.


Trend Micro je globální leader v oblasti zabezpečení IT. Vyvíjí inovativní bezpečnostní řešení, díky kterým je svět bezpečný, jak pro organizace, tak i jednotlivé zákazníky.


COMGUARD se jako B2B společnost v roli Value Added Distributora zabývá ochranou dat a komunikace, zabezpečením a správou mobilních zařízení,...


Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Je dodavatelem řešení pro oblasti: bezpečnost, servery, síťová infrastruktura, software, ukládání dat a unified communications.


 Checkmarx působí na trhu od roku 2006 s vizí poskytovat komplexní řešení pro automatické kontroly zdrojových kódů. 


Veracomp je distributor s přidanou hodnotou (VAD) a patří mezi přední distributory IT produktů. Působí také na poli konzultací, školení a technického poradenství.


Společnost Symantec působí na trhu od roku 1982. Symantec je americká společnost, která se zaměřuje na vývoj počítačového softwaru v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Oznámení

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

 Společnost MENZO, a.s., se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 - Nové město, IČO: 282 03 526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 13021 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti dne 8. prosince 2016 přijal rozhodnutí v působnosti valné hromady, kterým došlo k přeměně všech 10 ks (slovy: deseti) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc) na zaknihované akcie na jméno, a to ve formě notářského zápisu NZ 1176/2016, N 1479/2016, sepsaného JUDr. Alenou Procházkovou, notářkou.

 Za účelem zaknihování cenných papírů Společnost vyzývá akcionáře k jejich odevzdání, jakož i sdělení čísla majetkového účtu vedeného účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů, a to ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.  

MENZO, a.s., 8.12.2016

Kontakt

Telefon

+420 733 647 671

E-mail

info@menzo.cz

Facebook

www.facebook.com